Klasse 9B (Herr Carmine)

Die damalige Klasse 5B (2015/2016)

Klasse 9FLa (Frau Jaspers)

Die damalige Klasse 5FLa (2015/2016)

Klasse 9FLb (Herr Frau Kriks, Frau Henjes-Kunst)

Die damalige Klasse 5FLb (2015/2016)